Tokobushi Awabi

Tokobushi Awabi – เคล็ดลับความอ่อนเยาว์ของราชวงศ์และชนชั้นสูงในญี่ปุ่นมาถึงไทยแล้ว มาไกลจาก Okinawa แบบหาไม่ง่ายเลย