Hoya ~ sea squirt ~ sea pineapple สัปปะรดทะเลจะอร่อยไหม ทำไมที่เกาหลีจึงฮิตจัด!

มันมีวัตถุดิบอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งเชฟเคยได้ยินได้ฟังถึงกิตติศัพท์ความรับประทานยากมาอยู่บ่อยครั้ง จนในที่สุดต้องสั่งมาลองให้รู้สักตั้ง