First Batch of The Year!!!

วันนี้ตลาดปลาเปิดเป็นทางการแล้ว!!! ของที่อยากได้ล็อตแรกๆ ของปีนี้ได้เดินทางมาถึงร้านเมรูโตะแล้วครับ

Tokobushi Awabi

Tokobushi Awabi – เคล็ดลับความอ่อนเยาว์ของราชวงศ์และชนชั้นสูงในญี่ปุ่นมาถึงไทยแล้ว มาไกลจาก Okinawa แบบหาไม่ง่ายเลย