EDOMAE Sushi ซูชิเอโดะมาเอะ (อ่าวโตเกียว) แท้จริงควรรสชาติเป็นอย่างไร?

หลายท่านคงข้องใจในข้อนี้ ถึงกับต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปทานถึงญี่ปุ่นกันให้รู้แล้วรู้รอดกันไป