ปลาที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตควรได้ทาน

“ปลาที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตควรได้ทาน”
Nodoguro (Rosy Sea Bass) (Akamutsu)

ปลาตัวนี้มีชื่อว่า โนโดกุโระ หรือ อากามัสซึ เรียกกันสั้นๆ ว่า ปลาคอดำ