ชิมะอาจิ しま鯵

ชิมะอาจิ しま鯵 เป็นปลาในตระกูลเดียวกับปลาทูญี่ปุ่นหรือ อาจิ นั่นเอง ทว่าทั้ง สีสัน ขนาด กลิ่น และรสชาตินั้นแตกต่างจาก อาจิ โดยสิ้นเชิง