First Batch of The Year!!!

วันนี้ตลาดปลาเปิดเป็นทางการแล้ว!!! ของที่อยากได้ล็อตแรกๆ ของปีนี้ได้เดินทางมาถึงร้านเมรูโตะแล้วครับ